Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

ABECADŁO pracy

edukacji wczesnoszkolnej

A – jak aktywne metody nauki.

Metody aktywne angażują uczniów emocjonalnie, budzą ich zainteresowanie oraz motywację, uczą samodzielnego myślenia
i działania. Stosujemy: pracę w grupach, gry sytuacyjne, odgrywanie ról, socjodramy, inscenizacje, dyskusje i debaty, rozwiązywanie problemów, „burze mózgów”, wywiady, kwestionariusze, quizy, gry i zabawy edukacyjne, pracę w terenie (wycieczki, wizyty w urzędach, muzeach, ośrodkach kultury itp.), teczki (porfolio), wystawy, metody audiowizualne.

B – jak budowanie poczucia własnej wartości.

Nie można kochać innych, nie kochając siebie. Dziecko nie rezygnuje z chodzenia tylko dlatego, że kilka razy się przewróciło. Pomagamy uczniom w budowaniu poczucia własnej wartości poprzez wspieranie ich działań i dostrzeganie nawet najmniejszych sukcesów.

C – jak celowość pracy.

Pokazujemy i uświadamiamy uczniom cele każdej lekcji, dzieci wiedzą dokąd zmierzają, co mają osiągnąć tu i teraz.

D – jak doskonalenie się.

Doskonalenie się to praca nad własnym rozwojem. Dlatego każdego dnia staramy się podnosić własne kompetencje i dbać o to, aby nasi uczniowie chcieli czynić siebie lepszymi.

E – jak efekty.

Najpiękniejsze i najbardziej pożądane efekty naszej pracy to uśmiechnięte dzieci z radością przychodzące do szkoły, zawsze chętne do wspólnej nauki przez zabawę.

F – jak fajna zabawa.

To nasza codzienność, bo to przecież najważniejsza aktywność w życiu małego człowieka.

G – jak grupa.

W grupie można więcej. Stawiamy na pracę zespołową uczącą współdziałania, planowania, wymiany wiedzy i doświadczeń.

H – jak historia.

Poznanie historii swojej rodziny, miejscowości, regionu, kraju kształtuje poczucie tożsamości i osobowość dziecka, buduje jego poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Przygodę z historią rozpoczynamy od klasy 0 i trwa ona przez wszystkie lata edukacji wczesnoszkolnej, a przekazywana jest poprzez różne formy działania i pracę metodą projektów.

I – jak indywidualizacja.

Każde dziecko jest dla nas wyjątkowe. Staramy się poznać jego predyspozycje, aby zaproponować potrzebne dodatkowe zajęcia czy koła zainteresowań rozwijające jego zdolności.

J – jak jasne wyrażanie swoich potrzeb.

Jeśli dziecko umie określić swoje emocje, odczytać emocje innych to świadomie i jasno wyraża swoje potrzeby. Pomagamy uczniom tego się nauczyć prowadząc w naszych klasach warsztatowe programy psychologiczne.

K – jak kreatywność.

Kreatywność dzieci maja okazję wyrażać tworząc prace plastyczne  i literackie, malując, rzeźbiąc, pisząc bajki i wiersze, tworząc konstrukcje na zajęciach z odysei.

L – jak lekcja.

W naszej szkole każda lekcja to niezwykła przygoda. Nie ma  czasu na nudę, a dzwonek zwykle odzywa się nieproszony w najciekawszym momencie. Na lekcjach pracujemy zgodnie z myślą Konfucjusza „Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział a zrozumiem”.

Ł – jak łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Jesteśmy otwarci, życzliwi i wyrozumiali - tego samego uczymy naszych uczniów. Wierzymy, że taka postawa pozwoli im nabyć umiejętności interpersonalne.

M – jak motywacja.

Człowiek dobrze zmotywowany potrafi przekraczać wszelkie bariery. W naszych uczniach wzbudzamy energię, ukierunkowujemy ich wysiłek na określony cel, zwiększamy ich wrażliwość na istotne bodźce, aby jak najlepiej motywować do działania. Pamiętajmy, że motywacja będzie miała maksymalne natężenie, gdy prawdopodobieństwo sukcesu i porażki będzie równe.

N – jak nowości.

Społeczna Czwórka to szkoła XXI wieku, zawsze otwarta na wszelkie nowości edukacyjne, elektroniczne. Podążająca za nowymi trendami i dbająca o swój wizerunek.

O – jak opieka.

Każdemu dziecku przekraczającemu mury naszej szkoły zapewniamy opiekę, aby czuło się bezpiecznie i jak w domu. Pomagają nam w tym realizowane przez nas autorskie programy wychowawcze, klasowe i ogólnoszkolne oraz niezastąpiona pomoc starszych uczniów.

P – jak pytania.

Bezsensowne pytania to tylko te, które nie zostały zadane. Stawiamy uczniom pytania zmuszając ich do wysiłku intelektualnego i zachęcamy ich do tego samego.

R – jak ruch.

Czy jest coś bardziej oczywistego niż potrzeba ruchu w życiu młodego człowieka? Wielością i różnorodnością zajęć sportowych staramy się, aby nasi uczniowie mogli także kształtować swoje ciało, a nie tylko umysł.

S – jak samodzielność.

Samodzielność to gotowość do podejmowania wyzwań i podejmowania kolejnych prób pokonywania trudności. To umiejętność niezależnego gromadzenia doświadczeń, sprawdzania swoich możliwości i wiedzy. Dlatego wykształcenie tej cechy u naszych uczniów jest jednym z priorytetów naszej pracy.

T – jak tolerancja.

Każdy patrzy na świat przez własne kolorowe okulary, a my dbamy, aby każdy uczeń dostrzegł, że ludzie różnią się między sobą i szanował każdego takim jakim jest. Szanujemy poglądy, upodobania i gusta naszych podopiecznych, pomagamy w poznawaniu własnej odrębności i stylu.

U – jak uczciwość.

Uczciwość to zachowywanie uznawanych norm moralnych, to wywiązywanie się z danego słowa. Chcąc wychowywać do szczęścia pamiętamy, że „Nie można żyć szczęśliwie nie żyjąc … uczciwie” (Epikur).

W – jak współpraca.

Pamiętamy, że współpraca jest kluczem do sukcesu, a wspólna praca łączy. Współcześnie, dzięki intensywnej współpracy wybitnych umysłów, możliwe są wielkie odkrycia naukowe.

Z – jak zmysły.

Uczymy się najefektywniej tego, czego doświadczamy wszystkimi zmysłami, dlatego na naszych lekcjach słuchamy, patrzymy, dotykamy, wąchamy, ruszamy się.

Ż – jak życie.

Przygotowujemy dzieci do życia w przyszłości - wyposażając je w wiele uniwersalnych umiejętności.

 

Proponujemy bogatą ofertę zajęć:

 • kółko sportowe „Sportuś”
 • kółka matematyczne: „Potyczki matematyczne” i „Liczydełko”
 • „Domator” dla miłośników gotowania
 • „Młodzi Odkrywcy” dla dzieci, które uwielbiają eksperymenty
 • kółko szachowe
 • kółka plastyczne: „Mini – Plastuś” oraz „Modelarskie – z niczego coś”
 • kółko teatralne „Słowo i ruch”
 • kółko astronomiczne prowadzone przez rodziców naszej szkoły
 • kółko umuzykalniające „Śpiewające nutki”

Proponujemy także:

 • zajęcia gimnastyczne
 • diagnozę wad postawy dziecka (przeprowadzoną przez specjalistów z AWF)
 • zajęcia na basenie odbywające się na Termach Maltańskich
 • rytmika
 • religia
 • zajęcia komputerowe w nowoczesnej pracowni multimedialnej

Rozwijamy wyobraźnię dziecka:

 • wspieramy dzieci w poznawaniu świata i odnajdywaniu w nim swego miejsca dzięki wycieczkom edukacyjnym (do muzeów, kin, teatrów, parków, zoo, miejsc historycznych, itp.) zgodnie z realizowanym aktualnie projektem,
 • zapewniamy dzieciom i rodzicom radość ze wspólnego działania (kiermasz szkolny, rajd patrona, jasełka oraz klasowe imprezy okolicznościowe).

Back to top