Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Motywacja jest tym, co pozwala zacząć. Nawyk jest tym, co pozwala Ci wytrwać
Jim Ryun

 

Szkolną kulturę fizyczną rozumiemy jako wiedzę, wartości, zwyczaje, działania podejmowane dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a także dla zachowania oraz przywracania jego zdrowia.

Stosujemy w swoich działaniach strategię wspierania. Organizujemy proces uczenia się, tak aby wszyscy uczniowie mieli szansę na zdobycie potrzebnych im sprawności, umiejętności i wiadomości, kierując się ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi oraz możliwościami. Dobieramy środki fizycznego oddziaływania na ucznia – głównie ruch – w taki sposób, aby stymulował rozwój somatyczny, a zwłaszcza motoryczny uczniów. Zamiast pouczać, oświecać – działamy. Stawiamy uczniów w różnych sytuacjach, aplikujemy ruch, głównie w formie interesujących zadań, wielu dyscyplin o zróżnicowanym stopniu trudności, wplatamy elementy współzawodnictwa, stosujemy ćwiczenia z partnerem, w małych grupach, wprowadzamy dużo sprzętu, przyborów, gier, zabaw, zachęcamy do autoedukacji i współtworzenia procesu uczenia.

Rozwijamy gotowość do działania oraz rozwój pozytywnych nastawień wobec zdrowia z całożyciową aktywnością fizyczną na czele. Troszczymy się o to, by wychowanie fizyczne było źródłem satysfakcji, poczucia sensowności działania, przekonania, iż aktywność fizyczna jest warta wysiłku z wielu powodów: bycia zdrowym i sprawnym, bycia członkiem grupy, bycia zwycięzcą w starciu ze swoimi słabościami i wyzwaniami jakie stawia świat.

W naszej ofercie:

Różnorodność

 1. Lekkoatletyka-biegi, skoki, rzuty
 2. Gry zespołowe: piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, unihokej
 3. Gimnastyka
 4. Pływanie
 5. Gry i zabawy rekreacyjne: kwadrant, palant, ringo, 4 i 2 ognie, freesbee, kometka, scoop ball, boule
 6. Gry i zabawy z nietypowymi przyborami
 7. Taniec współczesny
 8. Narciarstwo
 9. Karate
 10. Tenis
 11. Snowboard
 12. Speedbadminton

Współpraca

 1. Stosowanie metod i zadań problemowych na lekcjach
 2. Stosowanie metody projektu
 3. Wprowadzanie wielu zabaw i gier zespołowych
 4. Organizacja rozgrywek międzyklasowych w:
 • piłkę nożną
 • piłkę koszykową
 • piłkę siatkową
 • unihokeja
 • kwadranta
 • biegach przełajowych
 • konkurencjach lekkoatletycznych

Współpraca ze szkołami

Organizujemy:

 1. Turniej gier i zabaw klas 1-3 szkół niepublicznych„ W zdrowym ciele zdrowy duch”
 2. Turniej gier i zabaw klas 4-5 szkół niepublicznych „ Od zabawy do mistrzostwa”
 3. Turniej Gry w „4 Ognie” klas 4 szkół niepublicznych
 4. Pływackie Mistrzostwa poznańskich szkół niepublicznych
 5. Szkolne igrzyska rodzinne

Współpraca z instytucjami:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego: Zakład Podstaw Edukacji Zdrowotnej, Zakład Metodyki (praktyki studenckie), Zakład Lekkoatletyki, Zakład Ekonomiki Turystyki i Marketingu
 2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Partner
 3. Narodowy Program Rozwoju Sportu Polski Sport 2024
 4. Termy Maltańskie
 5. Maltaski

Zajęcia pozalekcyjne:

 1. „Sportuś”
 2. SKS- p. nożna
 3. Karate
 4. Tenis
 5. Narciarstwo zjazdowe, snowboard
 6. Taniec

Fakultety:

 1. Pływanie
 2. Gry sportowe i rekreacyjne
 3. Piłka nożna
 4. Speedbadminton

Sportowe spotkania

Konkurs na najbardziej usportowioną klasę

Gazetki sportowe i tablice osiągnięć sportowych

Back to top