Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Człowiek jest miarą wszechrzeczy
Protagolas

Humanizm pojmujemy jako optymistyczne nastawienie wobec możliwości człowieka. Wyraża on przekonanie, że każdy człowiek ma potencjalne zdolności zdrowego i twórczego rozwoju, a samo dążenie do wykorzystania w pełni własnego potencjału jest ciężką pracą, wymagającą pomocy innych. Bliska jest nam idea, według której człowiek powinien przyjąć wobec otoczenia postawę badawczą, obserwować, przewidywać, planować oraz wnioskować i który zgodnie z posiadaną wiedzą przystosowuje się do świata i kształtuje go.

Zgodnie z tym przekonaniem pragniemy, aby absolwent naszej społeczności nabył takie kompetencje społeczne jak: wiara w siebie, szacunek, solidarność, współdziałanie, równie ważne w XXI wieku jak umiejętność posługiwania się językami obcymi i nowoczesnymi technologiami informatycznymi.

Priorytety Zespołu Humanistycznego to rozbudzanie zainteresowań literaturą, historią, sztuką, religią; rozwijanie umiejętności manualnych, wyobraźni przestrzennej i kreatywności uczniów oraz umiejętności świadomego odbioru sztuki; poszerzanie wiedzy o regionie i popularyzowanie świadomości istnienia „małej ojczyzny”; zachęcanie uczniów do aktywnego korzystania z oferty poznańskich instytucji kulturalnych (kina, teatry, filharmonie); rozbudzanie patriotyzmu i poczucia dumy narodowej wśród uczniów. Osiągamy to poprzez organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi kultury, debat na zajęciach dydaktycznych, pracą metodą projektu edukacyjnego. Wyróżniają nas także wycieczki rozbudzające ciekawość, wykraczające poza codzienną pracę w klasie, podczas których uczniowie mogą być aktywnymi członkami kultury. Jeździmy do Giecza, Biskupina, Gniezna, Grzybowa - miejsc będących źródłem polskiej tożsamości. Odwiedzamy Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 r., Powstania Wielkopolskiego, czy Muzeum im. H. Sienkiewicza. W gimnazjum uczniowie zwiedzają w aktywny sposób Bramę Poznania, Muzeum Narodowe lub Archeologiczne w Poznaniu.

Współpracujemy z Centrum Kultury Zamek oraz z Centrum Sztuki Dziecka. Każdego roku szkolnego wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum biorą udział w Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! Młodzież ma szansę obejrzeć dobre, ambitne kino oraz podyskutować z aktorami i głównymi twórcami.

Uczestnictwo w procesie wychowania kreatywnego i świadomego odbiorcy kultury Społecznej Czwórki kontynuujemy poprzez wyjścia do teatru, opery, co najmniej jeden raz w semestrze, zwiedzanie kulis teatru, organizację lekcji teatralnych. Wycieczka do Studia Filmów Animowanych daje niezwykłą możliwość poznania procesu powstawania filmów animowanych, spektakle na Scenie Wspólnej umożliwiają obejrzenie sztuki awangardowej, dostosowanej do wieku odbiorcy. Niezmiennym zainteresowaniem cieszą się także wśród uczniów wycieczki pod hasłem „Poznań zaklęty w legendach” oraz gry miejskie związane tematycznie z mitologią grecką takie jak „Śladami Odyseusza” czy „12 prac Herkulesa”.

Wierzymy, że ostatecznym celem postępowania humanisty jest uczynienie życia lepszym dla wszystkich ludzi. Cieszymy się w związku z tym, że uczniowie chętnie biorą udział w wolontariacie i akcjach charytatywnych oraz w szkolnym chórze, który uczy, bawi a także buduje charakter oraz wzbogaca intelekt.

Zespół humanistyczny

Back to top