Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Język angielski

Znajomość języków obcych jest jednym z podstawowych elementów funkcjonowania we współczesnym świecie. W nauczaniu angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego zależy nam na wyposażeniu ucznia w jak najlepsze narzędzia komunikacji oraz w umiejętności, które pomogą mu wiedzę językową rozwijać w dalszym życiu, także samodzielnie.

Niewątpliwie na każdej lekcji ważny jest dla nas aspekt komunikacyjny. Postrzegamy też język obcy jako medium w zdobywaniu wiedzy o świecie i pozyskiwaniu informacji z różnych dziedzin. Staramy się również uwrażliwić uczniów na słowo i pokazać jego piękno. Zachęcamy do logicznego wysnuwania wniosków gdy uczymy gramatyki i motywujemy do systematyczności w przyswajaniu słownictwa.

 • 5 godzin języka angielskiego od klasy „0” do trzeciej gimnazjumje2
 • w gimnazjum podział na grupy zaawansowania (test poziomujący dla kandydatów)
 • w szkole podstawowej możliwość przygotowywania się i przystąpienia do międzynarodowych egzaminów dla dzieci Young Learners of English: Starters, Movers i Flyers
 • w gimnazjum możliwość przygotowywania się  do egzaminu Cambridge English First
 • materiały dydaktyczne to ambitne podręczniki (w tym przygotowujące do w/w egzaminów), prenumerowane czasopisma anglojęzyczne, lektury  
 • w codziennym nauczaniu języka angielskiego wykorzystywane jest interaktywne oprogramowanie towarzyszące podręcznikom
 • w ramach zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej i w gimnazjum możliwość bezpłatnego uczestnictwa w klubach językowych, rozwijających umiejętności i wiedzę
 • uczniowie gimnazjum skorzystać mogą także z tutoringu w języku angielskim
 • wszyscy nauczyciele języka angielskiego są aktywnymi członkami międzynarodowego stowarzyszenia nauczycieli języka angielskiego IATEFL; w ramach tej organizacji w sposób ciągły podnoszą swoje kwalifikacje, a także uczestniczą w innych szkoleniach, konferencjach i warsztatach
 • wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych zarówno w gimnazjum (od lat w najwyższym staninie), jak i w szkole podstawowej
 • najwyższe osiągnięcia uczniów (między innymi dzięki indywidualizacji pracy) to także laury w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Obraz a słowo” i innych
 • wakacyjny wyjazd kulturowo-językowy do Irlandii Północnej
 • cykliczne działania związane z kulturą krajów anglojęzycznych, festiwalowe dni związane ze świętami obchodzonymi w ww. krajach, konkursy językowe podczas Tygodnia Talentów i Uzdolnień, w tym wydarzenia we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, promującymi nauczanie i uczenie się języka  angielskiego (Wydział Anglistyki UAM,  autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge English –SJO Program, The Bear Educational Theatre, AIESEC, Towarzystwo Polsko-Irlandzkie)

Język hiszpański

 • 2 godziny języka hiszpańskiego w klasach 4-6, 3 godziny języka hiszpańskiego w gimnazjum
 • dodatkowe koła językowe
 • nauka nastawiona na komunikację, wykwalifikowana kadra (dwukrotny pobyt nauczyciela na stypendium Fundación de la Lengua Española, szkolenia w Instytucie Cervantesa w Warszawie, szkolenia zagraniczne: II Encuentro eTwinning de maestros en español: Enredando palabras, 8-10.05.2015, Madryt, Curso de la Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza de Lengua Española, 28.08-04.09.2015, Madryt)
 • wykorzystanie nowych technologii na lekcjach
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, prelekcje gości z Instytutu Filologii Romańskiej UAM
 • lekcje z native speakerami - stypendystkami programu Erasmus Plus
 • projekty z partnerami z Hiszpanii (program eTwinning)
 • coroczny wyjazd kulturowo-językowy do Hiszpanii

 Język niemiecki

 • stała współpraca i wymiana ze szkołą partnerską Humboldt-Schule w Kilonii; coroczne projekty tematyczne podczas wymiany

 

Zespół nauczycieli języków obcych

Back to top