Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków do klas zero i pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

Zgłoszenie przesłane po 1.02.2019 będzie umieszczone na liście rezerwowej.

Wypełnij wniosek


REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ I KLASY ZEROWEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

regulamin_rekrutacji_2019-2020.pdf


REGULAMIN REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

regulamin_rekrutacji_srodrocznej.pdf


Czesne w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 730 zł za pierwsze dziecko oraz 620 zł za drugie i kolejne.

Czesne płatne z góry do 5. dnia każdego miesiąca, przez 12 miesięcy w roku na indywidualne konto otrzymane podczas podpisywania umowy/aneksu.

Back to top