Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Wyniki rekrutacji do klasy zero i pierwszej na rok szkolny 2018/2019.

Uczniowie przyjęci:

Klasa 1 Klasa 0
O1
D1
P4
K3
B3
P2
W9
N1
G5
G4
C1
P5
S1
S3
W8
R4
R2
K7
M3
K2
N4
T3
J1
A1
B2
T4
Ż2
Ł1
S2
M7
J3
T1
C3
G2
M4
B6
W5
N2
K1
B5
C4
K8
B1
P1
S5
D2
W1
S6
J2
T2
T5
K10
S10
M2

Lista rezerwowa:

Klasa 1 Klasa 0
W3
W2
W4
N3
R3
P3
C2
Ż1
K9
W6
S7
O2
K12
K4
O3
W7
G3
C5
S9
M1
S8
B4
G1
S4
K11
M6

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły: sekretariat@spolecznaczworka.pl


Wypełnij wniosek


REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ I KLASY ZEROWEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

regulamin_rekrutacji_2018-2019.pdf


REGULAMIN REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

regulamin_rekrutacji_srodrocznej.pdf


Czesne w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 715 zł za pierwsze dziecko oraz 575 zł za drugie i kolejne.

Czesne płatne z góry do 5. dnia każdego miesiąca, przez 12 miesięcy w roku na indywidualne konto otrzymane podczas podpisywania umowy/aneksu.

Back to top