Rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do klas 0 i 1 

Do 05 stycznia 2024 r. prowadzimy zapisy na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych i klasy zerowej.

Drzwi Otwarte odbędą się 07 grudnia 2023 godz. 17.00

Zapisz się na Drzwi Otwarte


Wypełnij wniosek rekrutacyjny


REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ I KLASY ZEROWEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

Regulamin_rekrutacji_do_klas_1_i_0.pdf


REGULAMIN REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

regulamin_rekrutacji_srodrocznej.pdf


Czesne w roku 2023/2024 wynosi 1100 zł za pierwsze i drugie dziecko (dla trzeciego i kolejnego dziecka: 935 zł).

Czesne płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca, przez 12 miesięcy w roku na indywidualne konto otrzymane podczas podpisywania umowy/aneksu. 

W szkole obowiązuje mechanizm finansowego premiowania rodziców, którzy wnoszą opłaty w wymaganym terminie. Osoby dokonujące terminowych wpłat zyskują obniżkę ww. kwoty czesnego o 50 zł, czyli do kwoty 1050 zł w przypadku pierwszego i drugiego, a 885 zł trzeciego i kolejnego dziecka.

 

Back to top