Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu z naszym zespołem specjalistów zapewniającym uczniom Społecznej Czwórki pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w rozwiązywaniu niepokojących Was sytuacji, które mogą dotyczyć m.in.:

 • rozpoznawania trudności w nauce lub niepowodzeń szkolnych, doświadczanych przez Wasze dziecko
 • niepokojących zmian, które pojawiają się w jego zachowaniu
 • rozwiązywania trudnych relacji Waszego dziecka z rówieśnikami, nauczycielami lub rodzeństwem
 • trudności językowych i komunikacyjnych
 • a także potrzeby wsparcia rozwoju, uzdolnień i talentów Waszego dziecka

- zapraszamy do kontaktu

OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Badania psychologiczne

W Społecznej Czwórce prowadzimy systemowe badania uczniów na każdym etapie rozwoju dziecka, w celu zdiagnozowania ich możliwości rozwojowych, mocnych i słabych stron oraz określenia niezbędnego wsparcia ze strony nauczycieli i pedagogów

Szkoła Podstawowa:
 • Badania dojrzałości szkolnej – wszyscy kandydaci do klasy zerowej i pierwszej
 • Badania Skalami Inteligencji i Rozwoju IDS – w celu zdiagnozowania przyczyn trudności w funkcjonowaniu poznawczym, umiejętności językowych, logiczno-matematycznych i sferze emocjonalno-społecznej oraz potwierdzenia uzdolnień italentów - wybrani uczniowie klas 1-4
 • Badania preferencji sensorycznych i dominacji półkulowej – w celu zdiagnozowania preferowanego sposobu przyswajania informacji i stylu uczenia się - wszyscy uczniowie klas 5-6
Gimnazjum:
 • Badania Inteligencji Wielorakich – w celu określenia silnych stron i najważniejszych obszarów potencjalnego rozwoju - wszyscy uczniowie klas I
 • Badania preferencji i predyspozycji zawodowych – w celu przygotowania uczniów do podjęcia decyzji o wyborze kierunku dalszego kształcenia - wszyscy uczniowie klas III

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne - indywidualne i w małych grupach:

Prowadzimy różne rodzaje zajęć wspomagających:

 • usprawniające percepcję i pamięć wzrokową, słuchową, koncentrację uwagi
 • poprawiające umiejętności ortograficzne i grafomotoryczne (Ortograffiti)
 • trening relaksacji
 • radzenie sobie z emocjami
 • trening umiejętności komunikacyjnych i społecznych

Zajęcia warsztatowe dla grup klasowych:

 • Organizacja czasu pracy i techniki uczenia się
 • Rozwój umiejętności społecznych
 • Planowanie osobistego rozwoju i ścieżki edukacyjnej

Konsultacje i porady dla rodziców – bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania

 

OFERTA POMOCY LOGOPEDYCZNEJ

Badania poziomu rozwoju kompetencji językowych uczniów Szkoły Podstawowej w klasach 1-3

Prowadzenie szczegółowej terapii logopedycznej w zakresie:

 • wymowy
 • słuchu fonemowego (różnicowania dźwięków mowy)
 • sprawności motorycznej aparatu artykulacyjnego
 • umiejętności komunikacyjnych

Zajęcia odbywają się indywidualnie (wyjątkowo w małych grupach)

Konsultacje i porady dla rodziców - bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania

Psycholog-Pedagog-Logopeda

Psycholog

Pedagog

Renata Hegmit-Jarych

tel. +48 662 209 074

renata.hegmit-jarych@spolecznaczworka.pl

Andrzej Wiśniewski

tel. +48 662 209 065

andrzej.wisniewski@spolecznaczworka.pl

Paweł Ziegenlaub

tel. +48 533 501 772

pawel.ziegenlaub@spolecznaczworka.pl

Pn 8.00 - 11.00
Wt  8.00 - 11.00
Śr 8.00 - 10.00
Cz 8.00 - 11.00
Pt 13.00 - 15.00
Pn 12.15 - 15.15
Wt  8.00 - 13.30
Śr   11.00 - 14.00
Cz   8.00 - 14.30
Pt  8.00 - 12.00
Pn  9:30 - 14:30   
Wt 10:00 - 13:30 14:30-15:30
Śr 10:00 - 13:30 14:30 - 16:00
Cz 9:30 - 10:30 12:15 - 15:15
Pt 10:00 - 13:30  

 

Logopeda

Karolina Lik-Kułacz 

karolina.kulacz@spolecznaczworka.pl 

Renata Mochnacz 

renata.mochnacz@spolecznaczworka.pl

 

 

Pn 7.15 - 7.45 8.30 - 9.00 14.30 - 15.30
Wt 7.15 - 8.45    
Śr 7.15 - 7.45 8.30 - 9.00 14.30 - 15.30
Cz 7.50 - 8.50   14.30 - 15.30
Pt

7.45 - 8.15

   

Back to top