"Inspirujemy do rozwoju, wychowujemy do szczęścia"

 

Cztery Priorytety Społecznej Czwórki

 

1. Działamy, uczymy się, myślimy - odpowiedzialnie;

2. Szanujemy siebie nawzajem i otaczający nas świat;

3. Poszukujemy talentów w każdym z nas, pomagamy osiągać osobiste sukcesy;

4. Wspieramy działania społeczne, wszyscy pomagamy, każdy na miarę swoich możliwości.

 

Cztery Wartości Społecznej Czwórki

 

1. Uczciwość;

2. Samodzielność;

3. Doskonalenie się;

4. Współpraca.

Back to top