Inspirujemy do rozwoju, wychowujemy do szczęścia

Cztery Priorytety Społecznej Czwórki

  1. Działamy, uczymy się, myślimy - odpowiedzialnie;
  2. Szanujemy siebie nawzajem i otaczający nas świat;
  3. Poszukujemy talentów w każdym z nas, pomagamy osiągać osobiste sukcesy;
  4. Wspieramy działania społeczne, wszyscy pomagamy, każdy na miarę swoich możliwości.

Cztery Wartości Społecznej Czwórki

  1. Uczciwość;
  2. Samodzielność;
  3. Doskonalenie się;
  4. Współpraca.

Back to top