Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do klas 0 i 1 

Szanowni Państwo

udostępniamy dziś listę dzieci rozpoczynających naukę w Społecznej Czwórce od września 2024. Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą szkołą oraz udział w spotkaniach rekrutacyjnych. Tak jak wynikało z naszych rozmów, coraz większe zainteresowanie odnotowują szkoły niepubliczne, coraz więcej rodziców docenia wartość innego wymiaru edukacji, szuka szkół, które potrafią spojrzeć na każde dziecko indywidualnie dając przy tym doskonałą bazę dydaktyczną. Dziękujemy za to, że w Państwa oczach Społeczna Czwórka jest takim właśnie miejscem.

Jednocześnie to rosnące zainteresowanie powoduje, że nasze decyzje są trudne, widzimy jak wielu oczekiwań nie możemy spełnić. Proces rekrutacji to też liczne nasze dyskusje i rozterki. Chcielibyśmy przyjąć wszystkie dzieci i jednocześnie nie mamy takich możliwości. Przyjęliśmy jeden oddział przedszkolny czyli "zerówkę" oraz dwie klasy pierwsze. W każdej klasie uczyć się będzie 18. uczniów.

Publikujemy kody dzieci przyjętych. Klasa 0 to 18. dzieci przyjętych. Klasy 1 to 36. dzieci.

Nie publikujemy listy rezerwowej, która jest bardzo długa. O możliwości przyjęcia z tej listy poinformujemy indywidualnie.

Dziękujemy za zaufanie oraz za inspirujące rozmowy o edukacji. Bez względu na wyniki życzymy Państwu i Państwa dzieciom, aby nowy etap edukacji okazał się ciekawą przygodą.

Marlena Rynowiecka

dyrektor szkoły

Lista dzieci przyjętych do Zerówki

Lp. Kod
1. K14
2. A1
3. L3
4. B6
5. N1
6. P7
7. M9
8. S5
9. G2
10. P5
11. Z3
12. W3
13. J1
14. S6
15. K1
16. S13
17. R4
18. D10

Lista dzieci przyjętych do 1 klas

Lp. Kod
1. J3
2. M3
3. N3
4. K9
5. R8
6. M1
7. Z5
8. P1
9. K8
10. K10
11. B8
12. J4
13. Z2
14. K15
15. B5
16. O1
17. A3
18. P6
19. S2
20. K6
21. W2
22. M2
23. M6
24. G7
25. J2
26. H2
27. K5
28. K16
29. K2
30. Z4
31. R3
32. S3
33. D2
34. D1
35. R7
36. Z8

 


Wniosek rekrutacyjny do klasy 0 i 1 - Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025


REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ I KLASY ZEROWEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

Regulamin_rekrutacji_do_klas_1_i_0.pdf


REGULAMIN REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

regulamin_rekrutacji_srodrocznej.pdf

Wniosek - Rekrutacja śródroczna


Czesne od 1 lutego 2024 wynosi 1250 zł za pierwsze i drugie dziecko (dla trzeciego i kolejnego dziecka: 1062 zł).

Czesne płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca, przez 12 miesięcy w roku na indywidualne konto otrzymane podczas podpisywania umowy/aneksu. 

W szkole obowiązuje mechanizm finansowego premiowania rodziców, którzy wnoszą opłaty w wymaganym terminie. Osoby dokonujące terminowych wpłat zyskują obniżkę ww. kwoty czesnego o 50 zł, czyli do kwoty 1200 zł w przypadku pierwszego i drugiego, a 1012 zł trzeciego i kolejnego dziecka.

 

Back to top