Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Wyniki rekrutacji do klasy zero i klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

ZERÓWKA
1 D2
2 K7
3 K3
4 F1
5 B3
6 L1
7 G5
8 S1
9 G7
10 O1
11 G8
12 B4
13 M3
14 Z1
15 M7
16 E1
17 S4
18 Ś2
 
Lista rezerwowa klasa 0
1 P3
2 J5
3 K5
4 R3
5 G3
6 R5

 

1 KLASA 
1 M6
2 T1
3 M5
4 K6
5 S6
6 B1
7 G6
8 K1
9 S8
10 S5
11 Ś1
12 G4
13 H1
14 M2
15 J2
16 W2
17 C1
18 C2
19 R2
20 S7
21 B2
22 P4
23 P7
24 M4
25 P5
26 W1
27 G9
28 J1
29 K2
30 M1
31 W4
32 O2
33 P6
34 K4
35 G2
36 W3
 
  Lista rezerwowa klasa 1
1 P2
2 R1
3 D1
4 D3
5 S3
6 G1
7 W5
8 P1
9 S2
10 K8
11 Ł1

Wypełnij wniosek


REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ I KLASY ZEROWEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

regulamin_rekrutacji_2019-2020.pdf


REGULAMIN REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

regulamin_rekrutacji_srodrocznej.pdf


Czesne w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 730 zł za pierwsze dziecko oraz 620 zł za drugie i kolejne.

Czesne płatne z góry do 5. dnia każdego miesiąca, przez 12 miesięcy w roku na indywidualne konto otrzymane podczas podpisywania umowy/aneksu.

Back to top