Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Kreatywność jest zaraźliwa
Albert Einstein

W Społecznej Czwórce dbamy o pobudzenie wyobraźni, ekspresji plastycznej oraz odkrywanie wrażliwości, poprzez kontakt ze sztuką. Nasi uczniowie biorą udział w warsztatach rzeźbiarskich od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Praca w glinie na początku wspomaga rozwój umijetności manulanych i małej motoryki, w kolejnych latach rozwija wyobraźnie i wrażliwosc twórczą. Projekt rzeźby na zakończenie nauki wieńczy statuetka absolwenta, zaprojektowana przez poznańskiego rzeźbiarza Roamana Kosmalę.

Drogą do sztuki są lekcje muzealne. Zajęcia te są prowadzone przez historyków, archeologów, polonistów, plastyków, którzy w pasjonujący i niecodzienny sposób (pokazy artystyczne, praca ze źródłem, eksperymenty, gry dydaktyczne) przekazują swoje zainteresowania dzieciom. W szkole podstawowej nasi uczniowie odwiedzają gród w Grzybowie, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Poznańskiego Czerwca 1956 r., Powstania Wielkopolskiego, czy Muzeum im. H. Sienkiewicza. W gimnazjum zwiedzają w aktywny sposób Bramę Poznania, Muzeum  Narodowe lub Archeologiczne w Poznaniu.

Każdego roku szkolnego wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum biorą udział w Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!. Młodzież ma szansę obejrzeć kino ambitne oraz podyskutować z  aktorami i głównymi twórcami. Uczestnictwo w procesie wychowania kreatywnego i świadomego odbiorcy kultury Społecznej Czwórki kontynuujemy, poprzez wyjścia do teatru, opery, co najmniej jeden raz w semestrze, zwiedzanie kulis teatru, organizację lekcji ukazujących proces powstawania filmów animowanych. Poza tym uczniowie klas piątych zgłębiają dzieje Poznania w przedsięwzięciu pt. Poznań zaklęty w legendach, a szczególnie zainteresowane klasy uczestniczą w wyjeździe Śladami Adama Mickiewicza po Wielkopolsce.

Nasza szkoła rozwija także twórcze rozwiązywanie problemów, samodzielność podczas realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego pt. Odyseja Umysłu. Jego celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.

Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych i artystycznych

Back to top