Nasza szkoła powstała w 1991 roku z inicjatywy grupy rodziców i nauczycieli, entuzjastów i społeczników. Pierwszą siedzibą szkoły był gmach, a właściwie jego piętro przy ul. Romana Strzałkowskiego 5/7. Inicjatywa rodziców i nauczycieli przeobraziła puste sale i korytarze w tętniącą życiem, kolorową szkołę. Szkołę, która była alternatywą do ówcześnie istniejących placówek, oferując swoim uczniom komfort nauki w szesnastoosobowych klasach, w przyjaznej atmosferze sprzyjającej indywidualnemu rozwojowi każdego ucznia. Wszechstronny rozwój dzieci zapewniała szeroka gama zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. To właśnie w Czwórce rozpoczęła się znana dzisiaj w wielu szkołach odyseja umysłu oraz lekcje szachów.  W październiku 1992 roku nasza szkoła została przeniesiona do budynku Instytutu Technologii Drewna przy ul. Winiarskiej 1. Dzięki ogromnej pracy społecznej, twórczym pomysłom i funduszom rodziców oraz zaangażowaniu nauczycieli, bezosobowy budynek stał się na wiele lat siedzibą Społecznej Czwórki. Był to prawdziwy sukces społeczności szkolnej, gdyż uzyskaliśmy wiele nowych, przestronnych klas, piękną salę gimnastyczną i wygodną szatnię.

 W czerwcu 1997 roku istotnym wydarzeniem w życiu szkoły i wielkim zaszczytem dla nas było nadanie jej imienia patrona, którym został profesor Adam Wodziczko. Ten wybitny naukowiec był cenionym botanikiem, pedagogiem, inicjatorem czynnego ruchu ochrony środowiska w Polsce. Patronat profesora stał się inspiracją i zobowiązał nas do podjęcia wielu działań o charakterze przyrodniczym i ekologicznym.

Nasi uczniowie biorą czynny udział w projekcie „Adopcja Drzew”, w akcji „Sprzątanie Świata”, w sadzeniu drzew, dokarmianiu zwierząt i zajęciach dydaktycznych organizowanych przez Nadleśnictwo Konstantynowo i Nadleśnictwo Oborniki. Regularnie prowadzone są działania wspomagające schronisko dla zwierząt. Naszym patronatem zostały objęte również tygrys i lemur w poznańskim zoo.

Nadanie imienia zbiegło się z jubileuszem pięciolecia istnienia szkoły. W uroczystości oprócz wybitnych osobistości ze świata nauki i kultury, uczestniczyła córka profesora Adama Wodziczki. W tym samym roku mury szkoły opuścili jej pierwsi absolwenci.

We wrześniu 1999 roku zainaugurowało swoją działalność Gimnazjum, które zapewniło możliwość kontynuowania nauki naszym uczniom, a także otworzyło się na młodzież spoza szkoły. Społeczna Czwórka zdobywała coraz większą popularność i uznanie w środowisku, a szeroka oferta edukacyjna przyciągała dzieci z całego Poznania. Szkoła mogła się poszczycić tym, że wielu jej uczniów uzyskiwało tytuły laureatów i finalistów w licznych konkursach, co otwierało im drogę do prestiżowych szkół ponadgimnazjalnych.

W roku 2000/2001 z wielką radością świętowaliśmy dziesięciolecie istnienia naszej szkoły. Jednak wkrótce musieliśmy pożegnać budynek przy ul. Winiarskiej 1.

Wiosną 2001 roku dzięki pomocy władz miasta i zaangażowaniu całej szkolnej społeczności, zyskaliśmy nową siedzibę na osiedlu Oświecenia 64. W ciągu dwumiesięcznego remontu obiekt został zaadaptowany na potrzeby szkoły, a wiosną 2004 roku rozszerzony o nowoczesną i dobrze wyposażoną salę gimnastyczną. Wreszcie znaleźliśmy swoje miejsce na ziemi.

Rok później klasy gimnazjalne i klasy szóste rozpoczęły naukę w dobudowanym nowym skrzydle szkoły. Zostało ono poświęcone przez Jego Ekscelencję arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, wizytującego szkołę w lutym 2005 roku.

W roku szkolnym 2010/2011 obchodziliśmy jubileusz dwudziestolecia istnienia szkoły. Był on okazją do podsumowania osiągnięć i wytyczenia planów na dalszą przyszłość. Kolejne pięć lat upłynęło pod znakiem samorozwoju, doskonalenia warsztatu, wypracowania misji szkoły. Udało nam się osiągnąć wszystkie postawione cele w zakresie metodyki i dydaktyki nauczania. Rok szkolny 2015/2016 był kolejnym rokiem jubileuszowym. Spotkanie z Absolwentami szkoły umocniło w nas przekonanie, że podążamy w dobrym kierunku. Społeczna Czwórka ma za sobą tradycję, pielęgnowaną i szanowaną przez swoich uczniów.

Szkoła nasza działa pełną parą, a cała społeczność szkolna czuje się wspaniale i bezpiecznie w dobrze wyposażonych salach. Społeczna Czwórka przez te wszystkie lata wypracowała sobie miano szkoły nowoczesnej, dynamicznej i otwartej na potrzeby ucznia. Każde dziecko jest dla nas wyjątkowe, co oznacza, że umożliwiamy osiągnięcie osobistego sukcesu wszystkim uczniom. Poprzez liczne koła zainteresowań, warsztaty i działania pozalekcyjne tworzymy warunki do rozwoju indywidualnych pasji uczniów. Jednocześnie mamy miejsce dla tych, którym od początku trzeba poświęcić więcej czasu,  zapewniając tym samym pozytywny start wszystkim dzieciom.

Nadchodzący rok szkolny 2016/2017 będzie rokiem kolejnej rozbudowy. Doskonalimy się, nieustannie dostosowujemy możliwości do wyzwań XXI wieku.

Back to top