REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

regulamin_ssp4.pdf


STATUT SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

statut_ssp_nr4.pdf


SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

szkolny_system_oceniania.pdf


PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

program_wychowawczo-profilaktyczny.pdf


AKREDYTACJA - Strategia Umiędzynarodowienia Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO

AKREDYTACJA-Stategia_Umiędzynarodowienia_SSP4.pdf


Fundusz Stypendialny im. Moniki Ratajczak

Regulamin_Funduszu_Stypendialnego_im._Moniki_Ratajczak.pdf

Back to top