Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Z ogromną przyjemnością informujemy, że od września 2023 roku wprowadziliśmy dwujęzyczność w Zespole Szkół Społecznych nr 4 STO . Jest to krok, którym chcemy jeszcze bardziej poszerzyć horyzonty naszych uczniów oraz zapewnić im unikalne doświadczenie edukacyjne.

Co to oznacza? 

W tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej klasami dwujęzycznymi będą klasy siódme, od roku 2024/2025 siódme i ósme.  W oddziale dwujęzycznym jest 5 godzin języka angielskiego (z podziałem na grupy), a historia i geografia prowadzone są z elementami języka angielskiego.

Dlaczego to robimy? 

Wiemy, że nauczanie w dwóch językach usprawnia pracę mózgu i zwiększa osiągane przez uczniów wyniki oraz zapewnia im wszechstronny rozwój. Co więcej, wprowadzenie klas dwujęzycznych jest wynikiem naszej chęci dostosowania programu nauczania do zmieniającego się świata.

Dwujęzyczność to kolejny etap rozwoju naszego Zespołu Szkół oraz kontynuacja założeń Strategii Umiędzynarodowienia Społecznej Czwórki. Od lat w naszej szkole zajęcia prowadzone są metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning), a w ramach projektu "Tailored digital ebook as a source of development for school, teacher and student” powstał interdyscyplinarny podręcznik zawierający innowacyjny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych.

Ponadto, kadra Społecznej Czwórki nieprzerwanie rozwija się podczas międzynarodowych szkoleń w całej Europie w ramach Erasmus +.

W Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 STO zajęcia z elementami języka angielskiego poprowadzą doświadczeni nauczyciele - pani Monika Kasprowicz (historia) oraz pan Artur Żyto (geografia).

Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie oddziałów dwujęzycznych przyniesie wiele korzyści dla rozwoju naszym Uczniom!

 

Back to top