Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W roku szkolnym 2021/2022 społeczność naszej szkoły wzięła udział w projekcie edukacyjnym pt: „Z pasją i Niepodległością”. Uczniowie już od połowy października 2021 r. na lekcjach wychowawczych, plastyki, muzyki, wiedzy o społeczeństwie, zgłębiali przeszłość i wspólnie zastanawiali się nad zasadami, o jakich powinien pamiętać współczesny patriota. Głównymi celami projektu było kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec przeszłości i tradycji naszego narodu, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich, pobudzenie twórczego myślenia oraz propagowanie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim.
Poza tym Wychowawcy wspólnie ze swoimi uczniami, szukali odpowiedzi na pytania: kim jest współczesny patriota? jakie cechy i postawy powinien posiadać patriota w XXI wieku. Następnie w grupach tworzyli Kodeks Współczesnego Patrioty w formie plakatu. W efekcie powstał ciekawy i interesujący obraz Patrioty Społecznej Czwórki, jako człowieka otwartego na różnorodność, znającego dzieje swojej małej i dużej Ojczyzny, tradycje, hymn i symbole narodowe, który dba także o poprawność i piękno języka ojczystego. Poza tym jest empatyczny wobec drugiego człowieka i szanuje środowisko naturalne każdego dnia.
Uczniowie wspólnie doszli do wniosku, że nowoczesny patriotyzm, przede wszystkim ŁĄCZY, a nie wyklucza. Patriota XXI wieku jest zatem wielowymiarowy, czyli znajduje się blisko ludzi, pomaga wszystkim potrzebującym, rozwija wiedzę, umiejętności oraz ma świadomość, że każdy wybór może przekładać się na konkretną wspólnotę osób, czy rozwój państwa.
Warto dodać także , że podsumowaniem uczniowskich działań, była jedna myśl: 11 Listopada jako święto radosne wszystkich Polaków, umożliwiło realizowanie swoich pasji i zainteresowań naszym przodkom. Pomimo wielu przeciwności, trudności codziennego życia nie poddali się i każdego dnia tworzyli swoje wymarzone życie w WOLNEJ POLSCE. Na bazie powyższych rozważań uczniowie równie chętnie wzięli udział w konkursie plastyczno-historycznym pt: „Barwy Niepodległości” .
Poniżej przedstawiam listę osób Nagrodzonych i Wyróżnionych w klasach 4-5:
GRAND PRIX – Barbara Baranowska 5c;

I NAGRODA:
Alek Sosnowski 5c;
Aleksandra Terka 5c;
Katarzyna Balas 5c;
Piotr Bobeł 5c;
II NAGRODA:
Iga Jezierska 4a;
Antonina Stańczyk 5c;
Hanna Farulewska 5b;
Amelia Budzik 5b;
Filip Różycki 5a
III NAGRODA:
Zofia Marciniak 5c;
Stanisław Rumak;
Sandra Próchniewicz 4c;
Alicja Niedziela 5b;
WYRÓŻNIENIA:
Miłosz Świerczyński 5c;
Mikołaj Mancastroppa 5c;
Dominik Berkowski 5c;
Adam Wrociński 4b;
Zofia Sielicka 4b;
Bruno Orzechowski 4b;
Milena Tomczak 5a;
Odeta Nelke 4c;
Barbara Kaniak 4c;
Alicja Demska 4b;
Wojciech Matuszczak 4b;
Gabriela Tomczak 4b;
Helena Zawadka 5c;
Hanna Stachura 5c;
Małgorzata Rybak 5c;
Anna Puk 4a;
Lena Magdziarek 5b;

Wszystkie osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy, pochwały oraz ocenę cząstkową celujący od nauczyciela plastyki. Gratuluję zwycięzcom i serdecznie jednocześnie dziękuję Pani Katarzynie Napierale-Rydz, Panu Przemysławowi Szydłowskiemu za udział w projekcie i opiekę merytoryczną. Poza tym wyrażam moją ogromną wdzięczność dla Agaty Chyry, Piotra Kociniewskiego oraz wychowawców świetlicy szkolnej, którzy przygotowali kotyliony. Przede wszystkim jednak dziękuję Pani Joannie Uljasz bez, której nic stać by się nie mogło, której pozytywna energia i zaangażowanie są dla mnie inspiracją każdego dnia w pracy. Zapraszam do obejrzenia książki elektronicznej, która jest jej dziełem.

Agnieszka Drabczyk

Back to top