Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Na czym polega zdalne nauczanie w Społecznej Czwórce.

Od kilku lat korzystamy z usługi G Suite i aplikacji dostarczanych przez Google dla edukacji.

Po zamknięciu szkoły w dniu 11 marca uruchomiliśmy nauczanie opierając się na Google Classroom. Pokoje nauki zostały udostępnione dla uczniów klas 4-8 już 12 marca, od następnego dnia rozpoczęło się umieszczanie w nich materiałów i praca zdalna.

Uczniowie klasy 0-3 komunikowali się w tym czasie z nauczycielami drogą mailową.

Mając na uwadze możliwość przedłużenia edukacji online od 25 marca na dalszy okres jednocześnie przygotowywaliśmy się do kolejnego etapu.

Szkoliliśmy nauczycieli z narzędzi i zasobów edukacyjnych w sieci.

25 marca udostępniliśmy plan połączeń online, czyli lekcji w formie wideokonferencji z nauczycielem. Nasze konferencje wykorzystują Google Meet do połączeń całej klasy.

Od 25 marca mamy Google Meet w klasach 0-8 oraz dodatkowo Google Classroom w klasach 4-8.

Od 20 kwietnia wdrażamy kolejny plan połączeń, nieco uzupełniony na wszystkich poziomach. Google Classroom wdrażamy też w edukacji wczesnoszkolnej. Od tej pory i dla najmłodszych wszystko w jednym miejscu.

Nauczanie zdalne -organizacja:

 1. Oprócz usług G Suite wykorzystujemy platformy z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi.

 2. Każda klasa 4-8 posiada dysk współdzielony, w którym znajdują się najważniejsze informacje: plany połączeń, linki do spotkań z nauczycielami oraz godziny konsultacji poszczególnych nauczycieli.

 3. Lekcje w planie przewidziane są na 60 minut, które nauczyciel może wykorzystać z całą klasą lub z podziałem na grupy po 30 min lub 20 min.

 4. Godziny połączeń:

  1. 8:45- 9:45

  2. 10:00- 11:00

  3. 11:15- 12:15

  4. 12:30-13:30

  5. 13:30-14:30 - ( drugie łączenie w 1-3 i konsultacje 4-8)

 5. Oprócz lekcji online nauczyciele dodają też zdania na Classroom, wg opracowanego harmonogramu, dostępnego dla uczniów. Prace dodawane są w godzinach 8:00 do 15:00

Zdalne nauczanie - zasady bezpieczeństwa:

 1. Higiena pracy: Przyjęliśmy zasadę, że każdego dnia uczeń i nauczyciel nie powinien spędzać na lekcjach online więcej niż 3-4 godziny.

 2. Bezpieczeństwo: nagrywanie lekcji dozwolone jest tylko dla nauczyciela po wyrażeniu zgody przez uczestników spotkania

 3. Linki połączeń są  dostępne dla użytkowników domeny spolecznaczworka.pl, nie wolno ich przekazywać osobom postronnym.

Marlena Rynowiecka

Back to top