Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

     Od kilkunastu lat współpracujemy z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu- między innymi z  Panią dr Idą Laudańską- Krzemińską z Zakładu Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia. Owocem tej współpracy są coroczne wizyty w naszej szkole studentów obcojęzycznych studiujących na poznańskiej AWF w ramach europejskiego programu wymiany studentów „Erasmus”. W maju mieliśmy przyjemność gościć studentów z Hiszpanii, Francji
i Turcji. Studenci, podzieleni na grupy, przygotowali i przeprowadzili lekcje wychowania fizycznego w klasach 6 a i b, oraz  III gimnazjum. Tematy
i treści prowadzonych zajęć obejmowały zagadnienia edukacji zdrowotnej – jednego z bloków tematycznych podstawy programowej wychowania fizycznego. Uczniowie, oprócz okazji wykorzystania  w praktyce znajomości i umiejętności komunikowania się w języku angielskim ( lekcje prowadzono w tym właśnie języku) utrwalili znajomość zasad zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia  oraz zapoznali się z zagrożeniami płynącymi ze stosowania używek oraz ograniczeniami, z jakimi spotykają się w życiu osoby niepełnosprawne. Wiadomości przekazane w atrakcyjnej formie i przeplatane ćwiczeniami fizycznymi 
z użyciem nietypowych przyborów sprzyjały zadowoleniu uczniów i utrwalaniu zdobytej wiedzy.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Iwona Gradys                                                                                                                                                            

Back to top