Drukuj

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu z naszym zespołem specjalistów zapewniającym uczniom Społecznej Czwórki pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w rozwiązywaniu niepokojących Was sytuacji, które mogą dotyczyć m.in.:

- zapraszamy do kontaktu

OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Badania psychologiczne

W Społecznej Czwórce prowadzimy systemowe badania uczniów na każdym etapie rozwoju dziecka, w celu zdiagnozowania ich możliwości rozwojowych, mocnych i słabych stron oraz określenia niezbędnego wsparcia ze strony nauczycieli i pedagogów

Szkoła Podstawowa:
Gimnazjum:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne - indywidualne i w małych grupach:

Prowadzimy różne rodzaje zajęć wspomagających:

Zajęcia warsztatowe dla grup klasowych:

Konsultacje i porady dla rodziców – bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania

 

OFERTA POMOCY LOGOPEDYCZNEJ

Badania poziomu rozwoju kompetencji językowych uczniów Szkoły Podstawowej w klasach 1-3

Prowadzenie szczegółowej terapii logopedycznej w zakresie:

Zajęcia odbywają się indywidualnie (wyjątkowo w małych grupach)

Konsultacje i porady dla rodziców - bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania