Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Odyseja Umysłu to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej. 

Naszym celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych - czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów. A jedyną barierą, która może nas naprawdę ograniczać, jest nasza własna wyobraźnia.

Odyseusze uczą się marzyć - odważnie i w oparciu o cele, myśleć - samodzielnie i nieszablonowo i tworzyć - rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcamy ich, by działali w duchu innowacji - łamiąc schematy i przyzwyczajenia i w duchu kooperacji - z otwartością na pomysły i opinie innych. Stawiamy przed nimi wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów. Jesteśmy przekonani, że w dzisiejszych czasach warto kształcić inicjatorów, nie imitatorów; ryzykantów, nie replikantów; pomysłodawców, nie podwykonawców.

Biorąc pod uwagę, że praca zespołowa, rozwiązywanie problemów i kreatywne myślenie to kluczowe kompetencje człowieka na miarę XXI wieku, Odyseja Umysłu jest przyszłością naszych dzieci!

Back to top