Wyniki rekrutacji

Lista przyjętych do klasy zero

 
K14
R1
R2
O4
M4
M6
P9
S8
M2
M1
Z1
S7
K4
P5
K11
R4
M5
K10

Lista rezerwowa

dziewczynki chłopcy
G9 G7
J1 K8
K3 S3
Ś3 L2
J2 P1
G4 Ś1
  P4
  R3
  Ł1
  W1
  S5
  W4

Lista przyjętych do klas pierwszych

 
G10
F2
P8
B5
B2
N1
B6
N2
H1
B8
S1
S10
B7
G12
G13
P3
P7
S2
B4
N4
P6
W5
K2
K9
O3
A1
P2
F1
M3
S13
G5
B1
K7
K6
D4
S4

Lista rezerwowa

dziewczynki chłopcy
D2 K15
S9 T2
G6 G3
J3 D3
O5 G11
Ś2 S14
W3 D1
P10 K1
  W2
  K13
  N3
  K5
  Ł2
  S6
  S11
  N5
  G8
  G14
  G1
  T1
  L1
  K12

Rekrutacja na rok 2021/2022 zmieniła swoją formę z uwagi na czas pandemii oraz ograniczenia z nią związane i będzie odbywała się w następujący sposób:

  1. Spotkanie informacyjne dla rodziców w formie webinaru – 1 lutego 2021, o godz.18:00.
  2. Spotkania rekrutacyjne dzieci i rodziców w szkole w małych grupach – do 12 rodzin, w czasie których:
    • rodziców zaprosimy do wspólnej rozmowy o edukacji i wychowaniu,
    • dzieci będą uczestniczyły w zajęciach w małej grupie oraz zajęciach indywidualnych, które pozwolą pozyskać informację o funkcjonowaniu dziecka.
      W czasie spotkania będzie możliwość obejrzenia szkoły i zadania pytań.
  3. Ogłoszenie listy uczniów po zakończeniu prac Komisji, do 19.03.2021 r.

Zmiana w regulaminie rekrutacji: Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń od 3 lutego wypełnione wnioski przyjmujemy na listę rezerwową. 


Wypełnij wniosek rekrutacyjny


REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ I KLASY ZEROWEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

regulamin_rekrutacji_2021-2022.pdf


REGULAMIN REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

regulamin_rekrutacji_srodrocznej.pdf


Czesne w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 780 zł za pierwsze i drugie dziecko.

Czesne płatne z góry do 5. dnia każdego miesiąca, przez 12 miesięcy w roku na indywidualne konto otrzymane podczas podpisywania umowy/aneksu.

Back to top