Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

16 stycznia 2020 o godz. 17:00  zapraszamy na Drzwi Otwarte w Społecznej Czwórce. 

od godz. 17:00 - warsztaty dla dzieci

o godz.  17:30 - spotkanie informacyjne dla rodziców 

 

Wypełnij wniosek


REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ I KLASY ZEROWEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

regulamin_rekrutacji_2020-2021.pdf


REGULAMIN REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

regulamin_rekrutacji_srodrocznej.pdf


Czesne w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 780 zł za pierwsze i drugie dziecko.

Czesne płatne z góry do 5. dnia każdego miesiąca, przez 12 miesięcy w roku na indywidualne konto otrzymane podczas podpisywania umowy/aneksu.

Back to top