Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Terminarz roku szkolnego 2021/2022

Lp. Wyszczególnienie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021

2. Rajd z patronem do ustalenia
3. Jesienna przerwa w zajęciach dydaktycznych 8-14 listopada 2021
4. Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanej ocenie semestralnej oraz pisemne poinformowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną 10 grudnia 2021
5. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia - 31 grudnia 2021
6. Rada klasyfikacyjna/wystawienie ocen 10 stycznia 2022
7. Ferie zimowe 17 stycznia - 30 stycznia 2022
8. Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia - 19 kwietnia 2022
9. Egzamin ósmoklasisty

24 maja - j. polski

25 maja - matematyka

26 maja - j. angielski

10.

Zielone szkoły/wycieczki

̵ klasy 0 - 3 (wycieczki)

̵ klasy 4 - 7

̵ klasy 8

 do uzgodnienia

11. Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanej ocenie rocznej oraz pisemne poinformowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną 12 maja 2022
12. Wymiana ze szkołą partnerską w Kilonii/Barcelonie do uzgodnienia
13. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

7 stycznia 2022

2 maja 2022

17 czerwca 2022

14. Rada klasyfikacyjna/wystawienie ocen 13 czerwca 2022
17. Zakończenie roku

24 czerwca 2022 na dziedzińcu szkoły

  • 9:00 Klasy 0-3
  • 10:30 Klasy 4-6

23 czerwca 2022

  • 18:00 klasy 7-8
18. Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022
19.

I półrocze

II półrocze

01 września – 30 stycznia

31 stycznia – 24 czerwca

20. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

01 września 2022

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Data Rodzaj

8 września kl. 0 - 3

16 września kl. 4 - 8

Zebranie klasowe – informacyjne

24 listopada kl. 0 - 3

25 listopada kl. 4 - 8

Konsultacje

12 stycznia kl. 0 - 3

13 stycznia:

 - kl. 4 - 6 godz. 17.00 - 18.00

 - kl. 7 - 8 godz. 18.00 - 19.00

Zebrania klasowe – ocena semestralna

30 marca kl. 0 - 3

31 marca kl. 4 - 8

Konsultacje

25 maja kl. 0 - 3

26 maja:

 - kl. 4 - 6 godz. 17.00 - 18.00

 - kl. 7 - 8 godz. 18.00 - 19.00

Zebrania klasowe

Back to top