Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Terminarz roku szkolnego 2018/2019

Lp. Wyszczególnienie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018

godz. 9.00 kl. 0 - 3 sala gim.

godz. 10.30 kl. 4 - 8 i G sala gim.

2. Konferencja dla Rodziców 20 września 2018
3. Kiermasz świąteczny 01 grudnia 2018
4. Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanej ocenie semestralnej oraz pisemne poinformowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną 08 grudnia 2018
5. Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia - 01 stycznia 2019
6. Rada klasyfikacyjna/wystawienie ocen 08 stycznia 2019
7. Ferie zimowe 14 - 27 stycznia 2019
8. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019
9. Egzamin gimnazjalny

10 kwietnia - humanistyczny

11 kwietnia - matematyczny i przyrod.

12 kwietnia - j. angielski

10. Egzamin ósmoklasisty

15 kwietnia - j. polski

16 kwietnia - matematyka

17 kwietnia - j. angielski

11.

Zielone szkoły/wycieczki

̵ klasy 0 - 3 (wycieczki)

̵ klasy 4 - 7 i G

̵ klasy 8 - do ustalenia

15 - 17 kwietnia 2019

12. Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanej ocenie rocznej oraz pisemne poinformowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną 13 maja 2019
13. Rajd szkolny 1 czerwca 2019 - propozycja
14. Wymiana ze szkołą partnerską w Kilonii marzec, czerwiec
15. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

02 listopada

12 listopada

02 maja

20 czerwca

21 czerwca

16. Rada klasyfikacyjna/wystawienie ocen 13 czerwca 2019
17. Zakończenie roku

18 czerwca 2019

godz. 18.00  IIIG

19 czerwca 2019

godz. 9.00 SP 0 - 3

godz. 10.30 SP  4 - 7

godz. 18.00 SP 8

18. Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019
19.

I półrocze

II półrocze

03 września – 13 stycznia

28 stycznia – 19 czerwca

20. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

02 września 2019

godz. 9.00 kl. 0 - 3 sala gim.

godz. 10.30 kl. 4 - 8 sala gim.

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Data Rodzaj

19 września kl. 0 - 3

20 września kl. 4 - 8 i G

Zebranie klasowe – informacyjne

28 listopada kl. 0 - 3

29 listopada kl. 4 - 8 i G

Konsultacje

09 stycznia kl. 0 - 3

10 stycznia:

 - kl. 4 - 6 godz. 17.00 - 18.00

 - kl. 7 - 8 i G godz. 18.00 - 19.00

Zebrania klasowe – ocena semestralna

27 lutego kl. 0 - 3

28 lutego kl. 4 - 8 i G

Konsultacje

27 marca kl. 0 - 3

28 marca kl. 4 - 8 i G

Konsultacje

29 maja kl. 0 - 3

30 maja:

 - kl. 4 - 6 godz. 17.00 - 18.00

 - kl. 7 - 8 i G godz. 18.00 - 19.00

Zebrania klasowe

Back to top