Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Cztery sfery rozwoju

Wyznajemy zasadę, że zrównoważony rozwój w każdym obszarze...

Sukcesy

Osobiste duże i małe sukcesy naszych uczniów są dla nas potwierdzeniem obranej drogi i jednocześnie drogowskazem do dalszego rozwoju.

Odyseja

Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia...

 

Tradycje

30 lat tworzenia szkoły sprawiło, że w szkolnym kalendarzu na stałe pojawiły się dni ważne, które nadają szkole charakter, stały się jej atutem.

Szkoła partnerska

Długoletnia współpraca z gimnazjum Humbolta w Kilonii jest naszą dumą, z niej wypływa wiedza o naszych krajach, kulturze, sposobie życia.

Chór

Unisono – chór szkolny powstał z pasji jego założyciela Piotra Kociewskiego. Każda szkolna uroczystość to kolejna uczta z Unisono.

Absolwent

„Po owocach ich poznacie”- nasi absolwenci są z nami jeszcze długo po zakończeniu szkoły, śledzimy ich losy, zapraszamy na spotkania.

Tutoring

Rozwijamy talenty i zainteresowania uczniów, pomagamy odnaleźć im swoją ścieżkę rozwoju osobistego i edukacyjnego.

 

Back to top