Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiemy, że w  rozwoju młodego człowieka ważne są cztery sfery: intelektualna, fizyczna, emocjonalna i duchowa.

Wyznajemy zasadę, że zrównoważony rozwój w każdym obszarze, zrozumienie własnego funkcjonowania w świecie oraz relacje z innym ludźmi pozwolą młodemu, a później dorosłemu człowiekowi, odnosić sukcesy i żyć szczęśliwie.

O podejmowanych działanich w każdym z czterech obszarów przeczytasz tutaj wkrótce.

Back to top