Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Wnisek o przyjęcie dziecka do Społecznej Czwórki

Dane dziecka:

Imię dziecka(*)
Nieprawidłowe dane

Drugie imię
Nieprawidłowe dane

Nazwisko dziecka(*)
Nieprawidłowe dane

PESEL dziecka(*)
Nieprawidłowe dane

Proszę upewnić się, że numer PESEL jest poprawny. (11 cyfr)

Data Urodzenia:(*)

Nieprawidłowe dane

Miejsce urodzenia:(*)
Nieprawidłowe dane

Województwo(*)
Nieprawidłowe dane

Adres zamieszkania dziecka:

Ulica(*)
Nieprawidłowe dane

Numer domu(*)
Nieprawidłowe dane

Numer mieszkania
Nieprawidłowe dane

Kod Pocztowy(*)
Nieprawidłowe dane

(format xx-xxx)

Miejscowość(*)
Nieprawidłowe dane

Dane kontaktowe mamy:

Imię mamy/opiekuna(*)
Nieprawidłowe dane

Nazwisko mamy/opiekuna(*)
Nieprawidłowe dane

Numer telefonu(*)
Nieprawidłowe dane

format (xxx-xxx-xxx)

Email(*)
Niewłaściwy adres

Adres inny niż dziecka:(*)
Nieprawidłowe dane

Ulica(*)
Nieprawidłowe dane

Numer domu(*)
Nieprawidłowe dane

Numer mieszkania
Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy(*)
Nieprawidłowe dane

(format xx-xxx)

Miejscowość(*)
Nieprawidłowe dane

Dane kontaktowe ojca:

Imię ojca/opiekuna:(*)
Nieprawidłowe dane

Nazwisko ojca/opiekuna(*)
Nieprawidłowe dane

Numer telefonu(*)
Nieprawidłowe dane

(format xxx-xxx-xxx)

Email(*)
Niewłaściwy adres

Adres inny niż dziecka(*)
Nieprawidłowe dane

Ulica(*)
Nieprawidłowe dane

Numer domu(*)
Nieprawidłowe dane

Numer mieszkania
Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy(*)
Nieprawidłowe dane

(format xx-xxx)

Miejscowość(*)
Nieprawidłowe dane

Pozostałe dane:

Miejsce pracy mamy(*)
Nieprawidłowe dane

(pełna nazwa)

Adres miejsca pracy mamy(*)
Nieprawidłowe dane

Miejsce pracy ojca(*)
Nieprawidłowe dane

(pełna nazwa)

Adres miejsca pracy ojca(*)
Nieprawidłowe dane

Do której klasy dziecko powinno zostać przyjęte?(*)
Nieprawidłowe dane

Drugi język (dot. kl. 4-8)(*)
Wybierz drugi język

dotyczy klas 4 - 8

Czy rodzeństwo dziecka uczęszcza do SSP i SG nr 4?(*)
Nieprawidłowe dane

Do której klasy? (np. 4SP, 2Gim)(*)
Nieprawidłowe dane

W jaki sposób mogę zaangażować się na rzecz społeczności szkolnej?(*)
Nieprawidłowe dane

Numer i adres szkoły rejonowej(*)
Nieprawidłowe dane

Nazwa i adres przedszkola/poprzedniej szkoły(*)
Proszę podać nazwę i adres poprzedniej szkoły lub przedszkola

Imię i nazwisko osoby wypełniającej(*)
Nieprawidłowe dane

Email(*)
Nieprawidłowe dane

Wpisz kod z obrazka(*)
Wpisz kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane

(*)
Nieprawidłowe dane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 im. prof. A. Wodziczki w Poznaniu.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności

Nie działa! Zgłoś problem administratorowi.

Back to top