Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji kadry pedagogicznej, dzięki czemu placówka otworzy się na większą liczbę organizacji za granicą, wpisuje się to w wieloletni plan rozwoju i umiędzynarodowienia Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO. Efektem będzie poprawa organizacji pracy i wzrost efektywności nauczycieli i świadomości międzykulturowej, wartości Unii Europejskiej.

Strategia Umiędzynarodowienia Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO

Back to top