Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

loading...

Newsletter Społecznej Czwórki

Szkoła podstawowa

loading...

Gimnazjum

loading...

Po godzinach

loading...

Sport

loading...

 

1. Liczba a przy dzieleniu przez 9 daje resztę 2, a mniejsza od niej liczba b przy dzieleniu przez 9 daje resztę 7. Znajdź resztę z dzielenia różnicy a − b przez 9.

2. W wierszu zapisano kolejno 2017 liczb. Pierwsza zapisana liczba jest równa 8, a suma ka»dych kolejnych siedmiu liczb jest równa 70. Oblicz ostatnią z zapisanych liczb.

3. Kwadrat A ma dwa boki pokrywające się z promieniami okręgu, a kwadrat B ma dwa wierzchołki leżące na tym samym okręgu oraz częściowo współdzieli bok z A. Wyznacz stosunek pola kwadratu A do pola kwadratu B.

z3

Wspieraja nas:

logo cleanmarket

poznan logo

 http://www.pnwm.org/

 lody

bzwbk

kuznia

Back to top