Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

loading...

Newsletter Społecznej Czwórki

Szkoła podstawowa

loading...

Konkursy

loading...

Po godzinach

loading...

Sport

loading...

funfusze ue

Klasa 4

Zad 1. Ile prostokątów otrzymasz, jeżeli kartkę papieru będziesz składał na pół pięciokrotnie?

Zad 2. Cyfrą dziesiątek liczby trzycyfrowej jest 6, cyfra setek jest o 2 większa, a cyfra jedności dwa razy mniejsza od cyfry setek. Jaka to liczba? 

Zad 3. 

 

 

Na lewym brzegu rzeki znajdują się 4 łodzie: A,B,C,D. Przeprawa na prawy brzeg łodzi A trwa 2 minuty, łodzi B 4 minuty, łodzi C 8 minut i łodzi D 16 minut.
Wszystkie łodzie należy przetransportować na prawy brzeg. Problem w tym, że jest tylko jeden przewoźnik. Płynąc jedną łodzią, może on ciągnąć za sobą inną. Po dopłynięciu do prawego brzegu jedną z łodzi pozostawia, a w drugiej wraca na lewy brzeg.
Gdy łódź ciągnie inną, przepłynięcie na drugi brzeg trwa tyle, ile potrzebuje na pokonanie tej drogi wolniejsza z nich. Ile co najmniej minut potrzebuje przewoźnik na dostarczenie wszystkich czterech łodzi na prawy brzeg? 


Klasa 5

Zad 1. Szkoła zorganizowała kolonie dla dzieci. W górach było o 12 dzieci więcej niż na Mazurach, a nad morzem 2 razy mniej niż w górach i na Mazurach razem. Ile dzieci było na koloniach jeżeli wiadomo, że na Mazurach było 96 dzieci?

Zad 2. Pan Nowak po powrocie z urlopu powiedział, że pogodę miał bardzo urozmaiconą. Zawsze gdy rano padał deszcz, to popołudniu świeciło słońce. Łącznie było 13 dni z deszczem, a słońce świeciło 10 ranków i 13 popołudni. Ile dni był pan Nowak na urlopie?

Zad 3. Cyfry dowolnej liczby trzycyfrowej są kolejnymi malejącymi liczbami naturalnymi. Oblicz różnicę między dowolnie w ten sposób utworzą liczbą a liczbą, utworzą z cyfr zapisanych w odwrotnej kolejności. Rozważ wszystkie przypadki. czy zauważyłeś jakąś prawidłowość


Klasa 6

Zad.1. Do teatru pojechało 125 dzieci. Wyruszyły one trzema autobusami. W I i II autobusie było 68 dzieci, a w II i III 85 dzieci. Ile dzieci jechało w każdym autobusie?

Zad.2. Przyjmij, że dzisiaj jest piątek 23 września. Jaki dzień tygodnia będzie za miesiąc, czyli 23 października?

Zad.3. W pewnej szkole uczniowie mogą chodzić na dodatkowe zajęcia z różnych języków. Na język niemiecki chodzi 46 uczniów, na hiszpański o 11 więcej, a na rosyjski dwa razy mniej niż na niemiecki. Ilu uczniów uczestniczy w tych zajęciach, jeśli wiemy, że 6 osób wybrało 2 języki, ale nikt nie jest przypisany do wszystkich trzech grup?


Klasa 7

Zad 1. Obwód trapezu równoramiennego jest równy 72 cm, ramię ma długość 20 cm, a różnica długości podstaw wynosi 24 cm. Oblicz pole tego trapezu. Zapisz obliczenia. 

Zad 2. W pewnej klasie liczba chłopców stanowi 80% liczby dziewcząt. Gdyby do tej klasy doszło jeszcze trzech chłopców, to liczba chłopców byłaby równa liczbie dziewcząt. Ile dziewcząt jest w tej klasie? Zapisz obliczenia.

Zad 3. Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 80 cm2 , a pole jego powierzchni całkowitej wynosi 144 cm2 . Oblicz długość krawędzi podstawy i długość krawędzi bocznej tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.


Klasa 8

Zad 1. Liczba x jest najmniejszą spośród dodatnich liczb całkowitych spełniających następujące warunki: potrojona liczba x jest jednocześnie liczbą parzystą i kwadratem liczby naturalnej. Ile wynosi liczba x?

Zad 2. Ile spośród liczb 10, 20, 30, 35, 55 jest większych od średniej arytmetycznej tych liczb?

Zad 3. Cenę komputera zwiększono o 50%, a potem obniżono nową cenę o 30%. Ile procent ceny początkowej stanowi końcowa cena komputera?

 

Wspieraja nas:

logo cleanmarket

poznan logo

 http://www.pnwm.org/

 lody

bzwbk

kuznia

Back to top